X2 - Six Flags Magic Mountain

X2 je ocelová horská dráha, která funguje v Six Flags Magic Mountain ve Valencii, Kalifornie. Je to první světová čtyř-dimenzionální horská dráha na světě. Tato jízda je jedinečná v tom, že sedadla vlaků jsou o 360 stupňů dopředu a v opačném směru nezávisle na hlavním podvozku. Horská dráha byla zpočátku otevřena veřejnosti 12. ledna 2002.

X2 je jedinečný prototypový design, ve kterém se sedadla mohou otáčet dopředu nebo dozadu o 360 stupňů při řízeném otáčení. Toho lze dosáhnout čtyřmi kolejnicemi na trati. Dvě z nich jsou běžící kolejnice, zatímco ostatní dvě jsou určeny pro ovládání odstřeďování. Dvě kolejnice, které řídí otáčení sedadel, se pohybují nahoru a dolů ve vztahu k hlavní trati a otáčejí sedadla ozubeným mechanismem. Tato jízda má také zvukový doprovod na palubě.

Výtahová hora X2 stoupá 53m do výše s nejvyšším bodem jízdy nad zemí na 58 metrů. Během tohoto výtahu jsou jezdci otočeni dozadu. První pokles je 65,5m a je nakloněn na 88,5 stupňů, což způsobuje, že vlak dosáhne maximální rychlosti 122km/h.